1

INSTALACJE PRZECIWOBLODZENIOWE

Instalacja przeciwoblodzeniowa to nic innego jak zbiór instalacji, które chronią ważne elementy danego podłoża przed wpływem lodu. Zapobiegają one osadzaniu się lodu bądź go usuwają.

Poniżej ostatnio wykonane instalacje przeciwoblodzeniowe wykonane w Sosnowcu i Katowicach.